تيلاپيا، قزل آلا، کپور مناسب براي پرورش ماهي در قفس

08 March 2016
Author :  

تيلاپيا، قزل آلا، کپور مناسب براي پرورش ماهي در قفس - بسياري از گونه هاي ماهيان از جمله گربه ماهي، تيلاپيا، استريپدبس، قزل آلا، کپور ماهيان و... براي پرورش ماهي در قفس مناسب هستند.جایگزینی آن با فعالیت های صیادی در اغلب کشورها آغاز گردیده است

 بسياري از گونه هاي ماهيان از جمله گربه ماهي، تيلاپيا، استريپدبس، قزل آلا، کپور ماهيان و... براي پرورش ماهي در قفس مناسب هستند. قفس بايد براحتي قابل دسترس و يک راه ورودي جهت عمليات غذادهي روزانه، مراقبت و تميز کردن داشته باشد و وجود يک اسکله براي رفت و آمد بر روي قفسها لازم است اسکله اي با عرض يک متر مي تواند سه قفس ماهي را پشتيباني کند. يک قفس در يک سوي اسکله و ديگري در ناحيه انتهايي اسکله واقع شود. يک قفس ۸×۴×۴ فوت مي تواند هزار گربه ماهي را در خود جاي دهد. البته چنانچه کسي براي اولين بار اين کار را انجام مي دهد بهتر است با ۵۰۰ قطعه کار را آغاز نمايد. ماهيان درون قفس به راحتي صيد و غذادهي مي شوند.

انواع قفسها قفسهايي که در ستون آب پنهان شده اند (از سطح تا بستر آنها در آب قرار دارد)، قفسهاي شناور، قفسهايي که از بويه ساخته شده اند و تا نيمه در آب قرار دارند و قفسهاي کفي که در بستر رودخانه يا دريا قرار مي گيرند. اين موارد خود به صورت زير دسته بندي مي شوند: قفسهاي منفرد يا چند تايي، قفسهاي انعطاف پذير، قفسهايي که خودشان را در آب حفظ مي کنند و قفسهايي که توسط قايق برپا مي شوند. انتخاب نوع قفس بستگي به مکان و شرايط موجود در سايت مزرعه دارد.

مکان يابي قفس پرورش در قفس نيازمند حداقل دو فوت آب در زير قفس است تا فضولات حاصل از قفس به درون آن وارد شود. چنانچه قفسها در کنار هم يا در چند رديف واقع شوند نياز به انواع هواده ها بوجود مي آيد. قفسها براي غذادهي و تميز کردن و نيز چرخش خوب و مناسب آب نياز به امکان دسترسي کافي دارند. قفسها بايد دور از نواحي پوشيده شده از گياهان و بسترهاي علفي واقع شوند. طراحي و ساخت قفسها

۱) انتخاب محل

۲) نقشه سايت قفسها شامل: قفسها، اسکله، مکاني جهت راه رفتن در کنار يا روي قفسها، مکاني جهت تهيه و نگهداري غذا و نيز آماده سازي ماهيان براي فروش، استخرهاي هچري و نوزادگاهي (در صورت نياز در مکان)

۳) ساختار

الف) اسکلت اصلي، مواد مورد نياز براي ساخت (بامبو، چوب، گالوانيزه، بامبو و...) و طنابهاي بر پا نگهدارنده و لازم جهت جابجايي.

ب) ديوارها، کف و سقف، شبکه توري از جنس فيبر طبيعي يا مصنوعي، نرده هاي توري فلزي از جنس گالوانيزه يا تورهاي به هم جوش خورده از جنس گالوانيزه (مواد مختلف بايد در سايت آزمايش و بررسي شوند و در نهايت ماده مناسب جهت کار براي قسمتهاي مختلف انتخاب شود).

ج) قسمتهاي شناور، حلقه هاي انعطاف پذير حدفاصل از جنس فلز يا پلاستيک (پرشده توسط هواف کف يا فيبر) و بويه هاي جدا کننده

د) حلقه ها يا قسمتهاي اتصال دهنده قسمتهاي مختلف د: طنابها و ابزارهاي مهارکننده از جمله لنگرها ذ) موج شکن يا شکننده آب

و) شکل و اندازه: تخمين شکل و اندازه به شرايط منطقه، گونه مورد نظر جهت ذخيره سازي، ميزان ذخيره سازي، ميزان توليد و... بستگي دارد.

هـ) گونه هاي قابل پرورش: ماهيان بومي و غيربومي منطقه، سخت پوستان در قفسهاي واقع شده در آب شيرين، لب شور و شور مناسب هستند. خريد ماهيان از توليدکنندگان معتبر پرورش دهندگان بايد هميشه ماهيان خود را از توليد کنندگان معتبر خريداري کنند. زيرا آنها هميشه همه ماهيان خود را با کيفيت خوب گارانتي مي کنند. حتما هنگام خريد از فروشنده در خواست کارت گارانتي شود. چنانچه پرورش دهندگان از فروشندگان دوره گرد يا عمده فروشان ناشناس ماهيان را خريداري کنند حتمابه خاطر بي احتياطي به عمل آمده دچار نقصان يا خسارت مي شوند.

هوا دهنده ها (تهويه کننده ها) کاهش اکسيژن منجر به مرگ و مير ماهيان در قفسهاي درون درياچه يا استخرها مي شود. در مورد سيستمهاي هوادهي بايد اشاره کرد که مسلما وجود دستگاه هواده در مزرعه حتي اگر به وجود آن نيازي نباشد بهتر است تا اينکه به وجود آن نياز باشد و خود آن وجود نداشته باشد. ضمنا استفاده از دستگاههاي پمپاژ کننده آب نيز نمي تواند به خوبي سيستمهاي هوادهي عمل کند. پس حما بايد يک سيستم هواده خوب خريداري شده و در مزرعه نصب شود تا در موقع لازم مورد استفاده قرار گيرد. به اين ترتيب از وارد شدن استرس به ماهيان و در نتيجه مرگ و مير آنها جلوگيري شده، توليد ماهي افزايش يافته، به جلوگيري از شکوفايي جلبکي کمک شده و چرخش آب در استخر يا قفس به خوبي انجام مي شود. لذا مي توان سرمايه گذاري خود را با خريد يک سيستم هواده حفظ و تضمين کرد.

انتخاب گونه و ذخيره سازي: انتخاب گونه: انتخاب گونه و ذخيره سازي به قابليت دسترسي گونه و دماي آب مورد استفاده بستگي دارد. گونه هاي رايجي که در قفس پرورش مي يابند همراه با تعداد مورد نياز جهت ذخيره سازي و دماي مطلوبشان در جدول شماره يک که به صورت پيوست اين مطلب است آورده شده است. ذخيره سازي: تعداد ذخيره سازي در قفس بستگي به حجم قفس، نوع گونه مورد پرورش، اندازه قفس، تک گونه اي يا چند گونه اي بودن پرورش، غذادهي و ميزان غذاي مورد مصرف، روشهاي غذادهي و ضريب تبديل غذا، دوره ي تعويض يا تميز کردن شبکه توري، پالايش و حفظ و بهبود کيفيت آب، امکان انتقال قفس به محيط جديد در مواردي که محيط نامناسب مي شود، زمان صيد و انتخاب سايز مناسب براي صيد دارد.ذخيره سازي درحجم کمتر باعث بدست آمدن ماهيان بزرگتر در زمان کوتاهتر مي شود (نسبت به ذخيره سازي در حجم بيشتر).در اين گونه پرورش براي بدست آمدن ماهي با وزن حدود ۵۰۰ گرم تا پايان فصل رشد، ماهياني شش تا هشت اينچي ذخيره سازي مي شود. ذخيره سازي در رنجي کمتر از ميزان توصيه شده ممکن است باعث رفتار تهاجمي (بسيار فعال) در ماهيان شود.

همچنين ذخيره سازي ماهيان تقريبا هم اندازه در مديريت ذخيره سازي ماهيان بسيار پراهميت است. ماهيان بزرگتر توانايي غالب شدن بر ماهاين کوچکتر و آسيب رساندن به آنها را دراند که اين مساله خود به کاهش ميزان رشد آنها مي انجامد. دستکاري ماهيان براي آنها استرس زا بوده و بهترين زمان براي ذخيره سازي آنها زماني است که دماي آب سرد باشد. اين مساله باعث کاهش استرس و در نتيجه مرگ و مير مي شود. اين مساله که دماي بدن ماهيان با دماي آب اطراف سازگار شود بسيار با اهميت است. چنانچه آب درون کانتينر با آب استخر يا مزرعه F۵ درجه يا pH۲ تفاوت داشته باشد بايد به آرامي آب استخر را با آب کانتينر هم دما کرد. (مبادله ۲/۱ آب مخزن با ۲/۱ آب استخر). چنانچه ماهيان درون کيسه هستند، شما مي توانيد با قرار دادن کيسه ها درون مدخل استخر باعث سازگار شدن دماي بدن ماهيان با آب استخر شويد. ماهياني که قرار است ذخيره سازي شوند بايد ازنظر سلامتي آزمايش شوند. ماهيان زخمي، داراي بدن لکه لکه و باله هاي ساييده شده نبايد استفاده شوند. ماهيان سالم بايد از صيد شدن گريخته و هنگامي که به آنها نزديک مي شويد به سرعت فرار کنند.

ساير فاکتورهاي اصلي اقدام به غذادهي کم و غيرمغذي باعث بروز عدم موفقيت و شکست در پرورش ماهيان در قفس مي شود. در طي فصل رشد ماهيان نبادي دچار آشفتگي شوند. حرکت دادن قفس، صيد ماهيان، خارج کردن قفس از آب براي مشاهده ماهيان، شنا کردن و يا صيد اطراف قفس و يا قرار دادن قفس در مکاني که به دلايل مختلف دچار آشفتگي مي شود مي تواند باعث ايجاد استرس در ماهيان شود که استرس نيز در نهايت به بروز بيماريها مي انجامد. غذادهي خوب و مناسب در سلامتي ماهيان بسيار با اهميت است. هرگز ماهياني را که از سلامتي آنها مطمئن نيستيد خريداري نکنيد.

مزاياي پرورش در قفس نياز به فضاي کم، توليد زياد در هر واحد سطح، امکان حرکت دادن و جابجا کردن در موقع وجود آلودگي، حفظ و نگهداري در برابر شکارچيان، شرايط مناسب براي پرورش انواع گونه ها، امکان استفاده از نواحي مربوط به بستر دريا در صورتيکه براي کشاروزي مناسب نباشد، سادگي و راحتي در صيد و... از مزاياي اين سيستم پرورش هستند.

معايب پرورش در قفس کاهش شديد اکسيپن محلول در آب، وابستگي به غذاهاي مصنوعي، اتفلاف غذا، آلودگي، تکرار در شيوع بيماريها، خطر سرقت ماهيان، اختلاف و عدم توافق در استفاده از آبهاي طبيعي و... از معايب اين سيستم پرورشي هستند..

 

مهندس شیریان

دارای مدرک مدیریت MBA و تخصص در پرورش ماهی و آبزیان

Leave your comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

تماس با ما

تهران،بازار آهن غرب،مجتمع پارسیان
 
 
 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

آخرین مطالب

ارسال پیام برای ما

  Mail is not sent.   Your email has been sent.
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree