Print this page

پرورش ماهی در قفس - تغییر هورمونهای جنسی – روش کار

20 June 2015
Author :  

پرورش ماهی در قفس - تغییر هورمونهای جنسی – روش کار -   در این روش به یک تانک یا قفس توری کوچک نیاز است تا بچه ماهیان در گام جذب کیسه زرده یا نخستین

تغذیه در آن جمع شوند. چنانچه یک هفته از این گام بگذرد بچه ماهیان نورس بصورت ماهیان ماده منتشر و رها سازی می شوند. بچه ماهیان نورس درون تانک باید از خوراکهای حاوی هورمونهای تغییر دهنده جنسیت تغذیه شوند. غذا باید بی درنگ توسط بچها ماهیان نورس خورده شود. در این صورت آنها دارای شرایط مناسب خواهند شد.

مهندس شیریان

دارای مدرک مدیریت MBA و تخصص در پرورش ماهی و آبزیان

Latest from  مهندس شیریان

Related items

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree