درباره شرکت بیشتر بدانید..

شرکت

پرورش تجاري ماهي در محيط هاي محصور ، حدود 50 سال قبل در ژاپن آغاز شد و طي چند دهه ي گذشته در اروپا و امريكا و شرق آسيا توسعه زيادي يافت .
امروزه در بسياري از نقاط جهان بيش از 130 گونه ماهي و حدود 12 گونه ميگو درون محيط هاي محصور پرورش داده مي شود . در كشور ايران نيز از سال 1372 پرورش ماهي در محيط هاي محصور به نحوي آغاز شده است .
محيط هاي محصور به سه نوع تقسيم مي شوند :1- قفس2- پن ( سواحل محصور شده ) 3- كانال هاي آب رساني .
اين ها، بخش هايي از منابع آبي نظير درياچه هاي پشت سد ، درياچه هاي طبيعي و مصنوعي ، آبگيرها ، مرداب ها ، رودخانه ها و كانال هاي آبرساني هستند كه توسط تور، محصور و در آن ها اقدام به پرورش ماهي مي شود .

مزایای پرورش ماهي در قفس
* سهولت كار نسبت به استخر هاي خاكي و بتوني چه در احداث و چه در اجرا .
* هزينه ي سرمايه گذاري كم تر و توليد بيشتر در واحد سطح .
* استفاده اصولي از منابع آب هاي طبيعي و نيمه طبيعي با توان توليد پايين .
* محصور كردن ماهيان در يك سطح كم و مصرف انرژي كم تر و تبديل انرژي به ماده ي بيشتر .
* امكان توسعه ي بيشتر و قابليت جا به جايي راحت تر .
* استفاده از غذاي طبيعي و زنده و در نتيجه كيفيت گوشت بالاتر .
منظور از قفس يا كيج ، بخشي از آب دريا، سراب، آب پشت سد و… است كه از اطراف و كف توسط ابزارهاي مختلفي مثل توري با چشمه هاي مختلف محصور گردد و در آن محيط محصور ، ماهي پرورش داده شود.
اولين بار ماهيگیران از قفس براي نگهداري موقت ماهي (تا زمان آماده شدن براي فروش) استفاده مي كردند.
پرورش در قفس ، پديده اي است نو كه در سالهاي اخير در نواحي ساحلي انجام مي شود.
تنوع زيادي در اندازه ها و طرح هاي قفس ديده مي شود. قفس ها با شرايط مختلف محيطي تطابق پذيري زيادي دارند واز آنها به طرق مختلف استفاده مي شود.

انواع قفس

قفس هاي ثابت

از يك كيسه توري تشكيل شده اند كه به وسيله تيرك هايي در كف درياچه یا رودخانه در آب نگهداري مي شود. اين قفس ها نسبتاً ارزان و ساختن آن ها آسان است، ولي از لحاظ اندازه و شكل محدوديت دارند و فقط در محل هاي كم عمق با بستر مناسب مستقر مي شوند.
 

قفس هاي شناور

كيسه قفس هاي شناور توسط يك حلقه يا چارچوب شناور نگهداري مي شود. كاربرد اين قفس نسبت به ساير انواع قفس بيشتر است و مي توان آن ها را در اشكال و اندازه هاي مختلف طراحي كرد.
 

قفس هاي قابل غوطه وري

كيسه توري قفس قابل غوطه وري ،متكي به يك چارچوب يا دكل است و مي تواند در عمق هاي مختلف آب قرار گيرد. اين مزيت باعث مي شود كه در شرايط آب و هوايي بد از صدمات در امان باشد.
 

قفس هاي غوطه ور

قفس هاي غوطه ور ساده ،معمولاً از تعدادي جعبه چوبي ساخته مي شوند كه در ميان آن ها شكاف هايي وجود دارد و آب از درون آن ها عبور مي كند. اين قفس ها توسط سنگ يا پايك به بستر آب محكم مي شوند.
 

برخی از آمارهای راگا